Hjem \ fagtilbud \ dans \ schous kulturstasjon og tåsen \ Schous ballettkompani

Schous ballettkompani

Schous ballettkompaniet skal bidra til å gi barn og unge i Oslo en mulighet for å fordype seg i klassisk ballett, få en raskere progresjon og forbedre sine dansetekniske ferdigheter. Inntak etter audition - ta kontakt!

Alder/nivå: 9 – 13 år
Varighet: Som medlem forplikter man seg til ett år av gangen. Våren 2018: Siste kursdager tirsdag 29. mai. Forestilling onsdag 30.mai Følgende dager er stengt: 1. mai, 17., 21. og 24.mai Kristi himmelfartsdag.
Pris: Se annet sted på siden

 
Foto: Kristian Mjøset 
 
AUDITION: Tirsdag 5.juni kl.1630
Ta kontakt. Audition består av klassisk ballett, moderne/samtidsdans og et kort intervju. 
 
Schous ballettkompani deles inn etter alder og nivå.  Medlemmer i kompaniet vil ha obligatoriske timer fastsatt av oss. Timeplanen vil variere noe etter nivå og alder.  På kompanitimene vil man kunne fordype seg og lære spesifikke øvelser, trinn og kombinasjoner, repertoar og koreografi. Man vil også få en bedre forståelse av kroppens anatomi og funksjon. 
 
Høyt nivå (ikke inntak høsten 2018)
De eldste kompanimedlemmene vil trene følgende dager:
  • 3 ballett-klasser/uke  øvede + øvede/videregående
  • 1 samtidsdans/uke
  • tåspiss + kompaniklasse 
Aspiranter, 9 år -15 år (inntak 2018)
Aspiranter vil ha obligatorisk trening følgende dager:
  • Fast kompaniklasse tirsdager kl.16:30-18:00
  • lørdag kl.12:00 eller kl.13:00 ballett klasse pluss tåspiss.
  • onsdager (valgfri) 
  • Valgfrie timer i dialog med våre lærere. 
  • Medlemmer må kjøpe Ungdomkort.
 
Hanna Skjeggestad følger opp og veilede elevene lørdager. 
Helle Østensvik følger opp de eldste elevene og koordinere det faglige i kompaniet.  
 
Vi forutsetter at de yngste søkerne har trent ballett i minimum 1 år, men om man har annen relevant treningsbakgrunn og er motivert, er man velkommen til å søke.
 
Alle elevene vil få tett personlig oppfølging.
Veiledningssamtaler 2 ganger i løpet av året. For de yngste vil foresatte delta på samtalene. 
Mulige gjestepedagoger på timene. 
  
Kompaniet vil i løpet av året delta på ulike opptreden og forestillinger. Avsluttende kompaniforestilling i mai måned. 
 
Vi har som mål å bygge opp kompaniet over tid slik at de eldste skal kunne søke seg til den landsdekkende danselinjen ved Edvard Munch videregående skole. 
Alle medlemmer gjør audition før hvert år.
 
Ta kontakt for mer informasjon!  
Søknad sendes Liv.Greli@kul.oslo.kommune.no.
Skriv noen ord om deg selv, hva du har danset, antall år og hvorfor du vil være med. 
 
 


Bli elev
Søk plass på Schous ballettkompani (elektronisk søknad)

Kontaktperson: Liv Greli - tlf. 22 20 67 23 / resepsjon (når vi har kurs): 22 20 67 25Publiseringsløsning av Imbera AS