Hjem \ fagtilbud \ dans \ schous kulturstasjon og tåsen \ Schous ballettkompani

Schous ballettkompani

Schous ballettkompaniet skal bidra til å gi barn og unge i Oslo en mulighet for å fordype seg i klassisk ballett, få en raskere progresjon og forbedre sine dansetekniske ferdigheter. Inntak etter audition - ta kontakt!

Alder/nivå: 9 – 17 år
Varighet: Som medlem forplikter man seg til ett år av gangen. Siste kursuke: For kurs tom 12 år uke 19. For kurs 13-15 år/ 16 år/voksne siste kursdag mandag 29.mai. 1.mai, 17.mai, Kr.h.fart og fredag 25.mai er stengt. Felles kompaniforstilling på Schous tirsdag 30.mai kl.1800.
Pris: Se annet sted på siden

 
Foto: Kristian Mjøset 
 
AUDITION: Mandag 21.august kl.1800.
Ta kontakt. Audition består av klassisk ballett, moderne/samtidsdans og intervju. 
 
Schous ballettkompani deles inn etter alder og nivå.  Medlemmer i kompaniet vil ha obligatoriske timer fastsatt av oss. Timeplanen vil variere noe etter nivå og alder.  På kompanitimene vil man kunne fordype seg og lære spesifikke øvelser, trinn og kombinasjoner, repertoar og koreografi. Man vil også få en bedre forståelse av kroppens anatomi og funksjon. 
 
Høyt nivå
De eldste kompanimedlemmene vil trene følgende dager:
 • 3 ballett-klasser/uke  øvede + øvede/videregående
 • 1 samtidsdans/uke
 • tåspiss + kompaniklasse 
Aspiranter, ungdom
Aspiranter vil ha obligatorisk trening følgende dager:
 • Fast kompaniklasse tirsdager kl.16:30.
 • lørdag kl.12:00 eller kl.13:00 ballett klasse pluss tåspiss.
 • Valgfrie timer i dialog med våre lærere. 
 • Medlemmer må kjøpe Ungdomkort.
 
Aspiranter fra 9 år
Aspiranter fra 9 år vil ha trening følgende dager: 
 • lørdag kl.12:00 + tåspiss kl. 14:30 m/ Hanna
 • tirsdag kompaniklasse kl. 16:30 m/Hanna
 • Pris som to ganger 60-min klasser + tåspiss.
 • Om man vil trene mer anbefaler vi Ungdomskort.
Hanna Skjeggestad følger opp og veilede elevene lørdager. 
Helle Østensvik følger opp de eldste elevene og koordinere det faglige i kompaniet.  
 
Vi forutsetter at de yngste søkerne har trent ballett i minimum 1 år, men om man har annen relevant treningsbakgrunn og er motivert, er man velkommen til å søke.
 
Alle elevene vil få tett personlig oppfølging. Vi vil sette opp veiledningssamtaler 2 ganger i løpet av året. For de yngste vil foresatte delta på samtalene. 
Mulige gjestepedagoger på timene. 
Fordypningsklasser med Helle enkelte lørdager.
  
Kompaniet vil i løpet av året delta på ulike opptreden og forestillinger. 
 
Vi har som mål å bygge opp kompaniet over tid slik at de eldste skal kunne søke seg til den landsdekkende danselinjen ved Edvard Munch videregående skole. 
Alle medlemmer gjør audition før hvert år.
 
Ta kontakt for mer informasjon!  
Søknad sendes Liv Greli. Liv.Greli@kul.oslo.kommune.no.
Skriv noen ord om deg selv, hva du har danset, antall år og hvorfor du vil være med. 
 
 


Bli elev
Søk plass på Schous ballettkompani (elektronisk søknad)

Kontaktperson: Liv Greli - tlf. 22 20 67 23 / resepsjon (når vi har kurs): 22 20 67 25Publiseringsløsning av Imbera AS