Hjem \ fagtilbud \ dans \ schous kulturstasjon og tåsen \ Schous ballettkompani

Schous ballettkompani

Schous ballettkompaniet skal bidra til å gi barn og unge i Oslo en mulighet for å fordype seg i klassisk ballett, få en raskere progresjon og forbedre sine dansetekniske ferdigheter. Inntak etter audition - ta kontakt!

Alder/nivå: 9 – 12 år
Varighet: Som medlem forplikter man seg til ett år av gangen. Våren 2018: Siste kursdag tirsdag 29. mai. Forestilling onsdag 30. mai
Pris: Se annet sted på siden

 
Foto: Kristian Mjøset 
 
AUDITION: Tirsdag 5.juni kl.1630
Ta kontakt. Audition består av klassisk ballett, moderne/samtidsdans og et kort intervju. 
 
Schous ballettkompani deles inn etter alder og nivå.  Medlemmer i kompaniet vil ha obligatoriske timer fastsatt av oss. Timeplanen vil variere noe etter nivå og alder.  På kompanitimene vil man kunne fordype seg og lære spesifikke øvelser, trinn og kombinasjoner, repertoar og koreografi. Man vil også få en bedre forståelse av kroppens anatomi og funksjon. 
 
Høyt nivå - 13-17 år (ikke inntak høsten 2018) 
De eldste kompanimedlemmene vil trene følgende dager:
  • 3 ballett-klasser/uke  øvede + øvede/videregående
  • 1 samtidsdans/uke
  • tåspiss + kompaniklasse 
Aspiranter, 9 år -12 år (inntak 2018) (de som fyller 9 år høsten 2018 kan også søke)
Aspiranter vil ha obligatorisk trening følgende dager:
  • Fast kompaniklasse tirsdager kl.16:30-18:00
  • lørdag kl.12:00 eller kl.13:00 ballettklasse,  pluss tåspiss.
  • onsdager (valgfri) 
  • Valgfrie timer i dialog med våre lærere. 
  • Medlemmer må kjøpe Ungdomkort.
Vi forutsetter at de yngste søkerne har trent ballett i minimum 1 år, men om man har annen relevant treningsbakgrunn og er motivert, er man også velkommen til å søke.
 
Alle elevene vil få tett personlig oppfølging.
Veiledningssamtaler 2 ganger i løpet av året. Foresatte deltar på samtalene. 
Mulige gjestepedagoger i løpet av året. 
  
Kompaniet vil i løpet av året delta på ulike opptreden og forestillinger. Avsluttende kompaniforestilling i mai måned. 
 
Skolen har gjennom dette tilbudet som mål å gi elever med ekstra interesse og motivasjon for fordypning i ballettfaget et godt treningstilbud så de kan styrke sin grunnleggende teknikk og øke sine ferdigheter. 
Vi ønsker på sikt også å etablere en gruppe 13-17 år med høyt danseteknisk nivå (øvede-øvede/vid).
Dette krever trening flere ganger i uken.
Vi ønsker å kunne hjelpe våre elever som ønsker å søke seg til danselinjen ved Edvard Munch videregående skole. Våre kompanier gir et godt grunnlag for dette.
Per i dag anbefaler vi de som er 13-18 år å ta kontakt for veiledning slik at vi sammen kan sette opp en timeplan tilpasset den enkelte. Man kan også søke seg til Schous Ungdomskompani hvor man i tillegg til ballett trener jazz og samtidsdans.
 
Alle medlemmer gjør audition før hvert år.
Hanna Skjeggestad er koordinator for kompaniet og følger opp og veileder elevene. 
Søknad sendes elektronisk via vår nettside.
Spørsmål rettes til: dans.kulturskolen@kul.oslo.kommune.no. 


Bli elev
Søk plass på Schous ballettkompani (elektronisk søknad)

Kontaktperson: Liv Greli - tlf. 22 20 67 23 / resepsjon (når vi har kurs): 22 20 67 25Publiseringsløsning av Imbera AS