Hjem \ fagtilbud \ generelle nyheter \ Forskjøvet oppstart for enkelte undervisningstilbud

Forskjøvet oppstart for enkelte undervisningstilbud

På grunn av tiltakene fra Byrådet forskyver en del av vår undervisningstilbud oppstarten til uke 4.

Følgende kurs vil ha oppstart i uke 4:
 • Alle dansekurs
 • Musikkgrupper for barn
 • Gitarkurs, 10-ukerskurs
 • Bandskolen 
 • Kunstkarusell 
 • Tegning, 8-ukerskurs
 • Billedkunst, 8-ukerskurs
 • Animasjon, 8-ukerskurs
 • Keramikk og skulptur, 8-ukerskurs
 • Animasjon, helårskurs
 • Keramikk og skulptur, helårskurs 
OBS! Om tiltakene fortsetter eller strammes inn etter den 21. januar vil enkelte av kursene kunne bli avkortet eller forskjøvet ytterligere. 


Publiseringsløsning av Imbera AS