Hjem \ fagtilbud \ generelle nyheter \ Gode nyheter fra politisk plattform for nytt byråd

Gode nyheter fra politisk plattform for nytt byråd

Barn og unge trenger arenaer for kreativ utfoldelse og opplevelser i nærmiljøet sitt. Byrådet vil ha en økt satsning på et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge. Vi vil bygge ut kulturskoletilbudet slik at ventelistene blir kortere.

Byrådet vil: 

  • Styrke Oslo musikk- og kulturskole (OMK) ved å sikre støtten og opprette flere plasser flere steder i byen
  • Inngå en forpliktende avtale om kulturskoleavdelinger i alle bydeler, noe som innebærer etablering av øvingsrom ved bygging av flerbrukshaller eller skoler
  • Legge til rette for fritidsklubber i alle bydeler
  • Videreføre støtten til lokale festivaler for barn og ungdom
  • Støtte gratis- og alkoholfrie festivaler og arrangementer
  • Gi barnehager og skoler gratis tilgang til museer på dagtid
  • Bedre barneteatertilbudet
  • Gjeninnføre kulturskoletimen i barneskolen
  • La barnehager, aktivitetsskole- og skoleklasser bruke gratis kollektiv på dagtid utenom rushtiden.
 
Publisert: 20.10.2015

 Publiseringsløsning av Imbera AS