Hjem \ fagtilbud \ generelle nyheter \ Fjernundervisningen fortsetter inntil videre

Fjernundervisningen fortsetter inntil videre

Oslo kommune viderefører alle koronatiltak intill videre, i tråd med nasjonale bestemmelser. Dette innebærer at alle kulturskolens undervisningssteder fortsatt vil være stengt.

Foto: Sissel Larsen
 
I den krisesituasjonen vi befinner oss i ser vi at kulturskolens undervisningstilbud kan ha ekstra stor betydning for mange barn og unge. Derfor har vi som mål at alle elever skal kunne fortsette undervisningen på alternative arenaer der dette er praktisk mulig. Mange er godt i gang på ulike plattformer, og vil fortsette med det inntil videre.
 
Ta kontakt med kulturskolen på tlf. 22 05 77 70 eller på e-post hvis du har spørsmål knyttet til det alternative undervisningsopplegget. 
 


Publiseringsløsning av Imbera AS