Hjem \ fagtilbud \ generelle nyheter \ Fjernundervisningen fortsetter til og med 13. april

Fjernundervisningen fortsetter til og med 13. april

Oslo kommune viderefører alle koronatiltak til og med 13. april, i tråd med nasjonale bestemmelser. Dette innebærer at alle kulturskolens undervisningssteder fortsatt vil være stengt i denne perioden.

Foto: Sissel Larsen
 
I den krisesituasjonen vi befinner oss i ser vi at kulturskolens undervisningstilbud kan ha ekstra stor betydning for mange barn og unge. Derfor har vi som mål at alle elever skal kunne fortsette undervisningen på alternative arenaer der dette er praktisk mulig. Mange er godt i gang på ulike plattformer, og vil fortsette med det til og med 13. april.
 
Ta kontakt med kulturskolen på tlf. 22 05 77 70 eller på e-post hvis du har spørsmål knyttet til det alternative undervisningsopplegget. 
 


Publiseringsløsning av Imbera AS