Hjem \ fagtilbud \ generelle nyheter \ Smittevern i Oslo kulturskole

Smittevern i Oslo kulturskole

Velkommen tilbake til et nytt skoleår! For at skoleåret skal bli trygt og fint er det viktig at alle følger våre punkter for smittevern.

Elever, foresatte og ansatte med luftveissymptomer
Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og /eller sykdomsfølelse skal ikke møte på kulturskolen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte.
 
Man skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake ved negativ test og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).
 
Elever, foresatte eller ansatte som er i isolasjon eller karantene
Elever, foresatte og ansatte skal ikke komme til kulturskolen dersom de er i karantene eller isolasjon.
 
Når sykdom oppstår på kulturskolens undervisningssteder
Hvis en elev får symptomer på luftveisinfeksjon skal foresatte varsles av pedagog. Syke elever bør ikke ta offentlig transport, og dersom de må hentes av andre, må vente ute der det ikke er andre.
 
Ansatte som blir syke på jobb må reise hjem. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport, og de bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis ikke avstand til andre kan holdes.
 
Generelt for de lokalene kulturskolen har undervisning
Som et ekstra tiltak har kulturskolen innført at foresatte skal vente utenfor undervisningslokalet. Vi ber om at alle etterlever informasjonen ovenfor slik at vi får en friskest mulig høst i kulturskolen. Velkommen til undervisningen!
 
 
Students, parents and staff with airway symptoms
Students and staff with new-onset airway symptoms and / or feelings of illness should not show up to Oslo kulturskole, even if the symptoms are mild. This also applies to vaccinated people.
 
One should stay at home until the general condition is good. Students and staff can return with a negative test, and if they feel healthy and fever-free. This applies even to residual symptoms after an infection (some cough, snoring, stuffy nose).
 
Students, parents or employees who are in isolation or quarantined
Pupils, parents and employees must not come to Oslo kulturskole if they are in quarantine or isolation.
 
When illness occurs at Oslo kulturskoles teaching locations
If a student develops symptoms of an airway infection, parents must be notified by the teacher. Sick students should not take public transport, and if they have to be picked up by others, they have to wait outside where there are no others.
 
Employees who fall ill at work must travel home. Sick employees should not take public transport, and they should wear face masks to reduce the spread of infection if distance to others cannot be maintained.
 
Generally for the premises the cultural school has teaching
As an additional measure, the parents must wait outside the classroom.
 
 


Publiseringsløsning av Imbera AS