Hjem \ fagtilbud \ generelle nyheter \ Spørsmål og svar om korona-situasjonen i kulturskolen

Spørsmål og svar om korona-situasjonen i kulturskolen

Vi får mange henvendelser med spørsmål om hvordan korona-situasjon vil påvirke undervisning og arrangementer i kulturskolen framover. Her har vi forsøkt å svare på noen av tingene mange lurer på.

Får man refundert penger for undervisningen som går tapt?
Svar: Kulturskolen vil bestrebe seg på å gi elevene alternativ undervisning via internett i de ukene selve undervisningslokalene er stengt. Vi har ikke fakturert dette semesteret enda og vi avventer en politisk beslutning for hvor mye og når vi skal fakturere våre elever i vårsemesteret.
 
Får man refundert penger for billett man har kjøpt til konserten som skulle finne sted den 13. mars i Oslo Konserthus?
Svar: Ja. Refusjonen går automatisk fra Oslo konserthus / Ticketmaster til det enkelte kort som ble brukt til å kjøpe billett til arrangementet. Oslo Konserthus har nå merket arrangementet med «Avlyst».
 
Får man refundert penger for billett man har kjøpt til Rådhuskonserten?
Svar: Rådhuskonserten som var planlagt den 18. mars var gratis, så vi har ikke solgt noen billetter.
 
Hvor lenge vil avlysningen av undervisningen vare?
Svar: Dette kan vi dessverre ikke svare på, men vi vil legge ut ny informasjon fortløpende og henviser for øvrig til Oslo kommunes web sider med oppdatert informasjon.
 
Blir undervisningen utsatt, slik at vi kan få de timene vi mister pga. korona?
Svar: Dette må vi komme tilbake til når vi får bedre oversikt over hva som skjer fremover.
 
Hva skjer med forestillinger som er planlagte til våren o.l.?
Svar: Vi må se an situasjonen fra dag til dag, og vurdere hva som skjer framover. Dere vil motta informasjon fra inspektør eller lærer om dette.
 
Kan vi få undervisning på Skype eller via internett?
Svar: Vi jobber med å lage alternative undervisningsopplegg. Alle vil bli kontaktet av sin lærer eller inspektør om dette.
 
Jeg får beskjed om at undervisning/lekser blir lagt ut som notat i SpeedAdmin, men jeg får ikke logget på. Hva gjør jeg?
Svar: Du må opprette en profil med alle ID-opplysninger for at det skal fungere. 
Ta kontakt med kulturskolen på e-post, eller tlf. 22 05 77 70, så vil vi hjelpe deg. 
 
Blir det satt inn vikar hvis læreren blir syk?
Svar: Nei, på det nåværende tidspunkt vil det ikke bli satt inn vikar ved sykdom. 
 
Betyr dette at det er bekreftet smitte blant elev/lærer i Oslo kulturskole?
Svar: Vi har ingen kunnskap som tilsier at elever eller lærere er smittet, men har avlyst undervisningen i tråd med nasjonale smittevernhensyn og etter retningslinjer fra Oslo kommune og Folkehelseinstituttet.
 
 
Har du spørsmål som ikke blir besvart her? Ta kontakt på tlf. 22 05 77 70  eller på e-post
 
16.03.2020 


Publiseringsløsning av Imbera AS