Hjem \ fagtilbud \ generelle nyheter \ Tilskudd til fritidsaktiviteter

Tilskudd til fritidsaktiviteter

Oslo kommune ønsker at flere skal delta i meningsfulle fritidsaktiviteter. Derfor er det nå mulig for barn og unge med bostedsadresse i bydelene Alna, Grorud og Stovner, som ikke har råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, å søke om å få dekket medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter.

Foto: Sofi Lundin
 
Lese mer om ordningen og hvordan du søker på Oslo kommunes nettside:
 


Publiseringsløsning av Imbera AS