Hjem \ fagtilbud \ musikk \ Musikk på Majorstuen skole

Musikk på Majorstuen skole

Musikk på Majorstuen skole ønsker nye søkere velkommen! Tilbudet er et samarbeid mellom Majorstuen skole, Oslo musikk- og kulturskole, Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt. Søknadsfrist er 15. februar.

Musikk på Majorstuen skole er et tilbud for elever i 5. – 10. klasse. I tillegg til ordinær grunnskoleopplæring, får musikkelevene inntil seks timer mer musikkundervisning i uken. Elevene får opplæring i hovedinstrument med kammermusikk, orkester, interpretasjon og akkompagnement, bruksklaver, kor og musikkteori. Undervisningen foregår hovedsakelig innenfor skoledagen på Majorstuen skole. I perioder vil deler av undervisningen foregå etter skoletid. Barratt Due musikkinstitutt har det faglige ansvaret for instrumentalopplæringen og samarbeider med Majorstuen skole om øvrige musikkfag.
 
Hvem kan søke?
Du som har gode ferdigheter og vil videreutvikle ditt talent på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba eller klaver, er velkommen til å søke. Elever på sang eller andre klassiske instrumenter, kan også søke.
 
Viktige datoer
Informasjonsmøte: Andre mandag i januar – 9. JANUAR 2017 KL 16:30–17:30
Åpen dag: Fjerde lørdag i januar – 28. JANUAR 2017 KL 11:30 – 15:00
Søknadsfrist: 15. februar
Opptaksprøver: uke 10 – 11
 
 
Publisert: 05.01.2017 


Publiseringsløsning av Imbera AS