Hjem \ fagtilbud \ musikk \ samspill \ Lørdagsskolen

Lørdagsskolen

Oslo kulturskoles sjangeruavhengige fordypningsprogram for unge musikkelever.

Varighet: Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.
Pris: 3.701,– pr. semester (45 min. individuell undervisning, og samspill)

 
Foto: Sofi Lundin
 
 
Lørdagsskolen er et tilbud til spesielt motiverte og dyktige elever ved Oslo kulturskole, og er først og fremst et samspilltilbud – uavhengig av sjanger.
 
Snakk med læreren din om Lørdagsskolen er aktuelt for deg.
 
Tilbudet inkluderer blant annet:
  • 16 lørdagssamlinger pr. skoleår. Alle elevene er med i kammergrupper eller band, ledet av egne instruktører.
  • Individuell undervisningstime på 45 min pr. uke hele året
  • Konserter, akkompagnement, musikkteori, interpretasjon og klassetimer m.m. Aktivitetene og kursene varierer noe fra år til år.
Samspill i Lørdagsskolen
Elevene blir satt sammen i ensembler ut fra alder og nivå, instrument og sjangertilknytning. I ensemblene får elevene mulighet til å utvikle sine musikalske ferdigheter i samspill med hverandre.
 
Lørdagsskolens elever forventes å delta ved flere konserter og arrangementer i løpet av skoleåret, både i Lørdagsskolen og ellers i Oslo kulturskole.
 
Lørdagsskolen har sin egen konsertserie, som består av kammerkonsert på hver lørdagssamling. I tillegg gis minst én felleskonsert hvert semester, der alle Lørdagsskolens ensembler spiller. 
 
Søknadsfrist og opptaksprøve
Opptaksprøven består av prøvespill og en kort samtale. Søkere kan stille som enkeltmusikere, ensemble eller band. Søkeren står helt fritt i valg av materiale, men samlet varighet av fremførelsen skal ikke være lengre enn 10 minutter.

Elever tas inn på grunnlag av prøvespillet. Nivå, motivasjon og muligheten til å sette sammen passelige ensembler vil bli vektlagt.

Søknadsfrist for skoleåret 2021–2022 er 14. mars. Opptaksprøve holdes 9. mai 2021. Oslo kulturskole stiller akkompagnatør til rådighet ved prøvespillet. Ønsker eleven å benytte seg av dette må klavernoter sendes så fort som mulig etter søknadsfristen (senest 14. april) på epost til Synnøve Hannisdal.
 


Bli elev
Søk plass på Lørdagsskolen (elektronisk søknad)

Kontaktperson: Lene Moløkken - tlf. 22 17 11 49Publiseringsløsning av Imbera AS