Hjem \ fagtilbud \ musikk \ samspill \ Lørdagsskolen

Lørdagsskolen

Oslo kulturskoles sjangeruavhengige talentprogram for unge musikkelever.

Varighet: Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.
Pris: 3.546,– pr. semester (45 min. individuell undervisning, og samspill)

 
Foto: Sofi Lundin
 
 
Lørdagsskolen er et tilbud til spesielt motiverte og dyktige elever ved Oslo kulturskole, og er først og fremst et samspilltilbud – uavhengig av sjanger.
 
 
Tilbudet inkluderer blant annet:
  • 16 lørdagssamlinger pr. skoleår. Alle elevene er med i kammergrupper eller band, ledet av egne instruktører.
  • Individuell undervisningstime på 45 min pr. uke hele året
  • Konserter, akkompagnement, musikkteori, interpretasjon og klassetimer m.m. Aktivitetene og kursene varierer noe fra år til år.
Samspill i Lørdagsskolen
Elevene blir satt sammen i ensembler ut fra alder og nivå, instrument og sjangertilknytning. I ensemblene får elevene mulighet til å utvikle sine musikalske ferdigheter i samspill med hverandre.
 
Lørdagsskolens elever forventes å delta ved flere konserter og arrangementer i løpet av skoleåret, både i Lørdagsskolen og ellers i Oslo kulturskole.
 
Lørdagsskolen har sin egen konsertserie, som består av kammerkonsert på hver lørdagssamling. I tillegg gis minst én felleskonsert hvert semester, der alle Lørdagsskolens ensembler spiller. 
 
Søknadsfrist og opptaksprøve
Opptaksprøven består av prøvespill og en kort samtale. Søkere kan stille som enkeltmusikere, ensemble eller band. Søkeren står helt fritt i valg av materiale, men samlet varighet av fremførelsen skal ikke være lengre enn 10 minutter.

Elever tas inn på grunnlag av prøvespillet. Nivå, motivasjon og muligheten til å sette sammen passelige ensembler vil bli vektlagt.

Søknadsfrist for skoleåret 2018/2019 er 1. mars. Opptaksprøve holdes 29. april 2018. Oslo kulturskole stiller akkompagnatør til rådighet ved prøvespillet. Ønsker eleven å benytte seg av dette må klavernoter sendes så fort som mulig etter søknadsfristen – senest 1. april til teamleder av Lørdagsskolen, Synnøve Hannisdal.

Elever tas opp i Lørdagsskolen for 2 år om gangen og kan søke om å fortsette videre etter to år. Ved overgang til videregående skole må elevene prøvespille på nytt. Lørdagsskolen har en øvre aldersgrense på 19 år (ut skoleåret).
 


Bli elev
Søk plass på Lørdagsskolen (elektronisk søknad)

Kontaktperson: Lene Moløkken - tlf. 22 05 7 791Publiseringsløsning av Imbera AS