Hjem \ fagtilbud \ musikk \ sang \ Folkesang

Folkesang, helårskurs

Alder/nivå: Fra 7 år
Varighet: Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. OPPSTART høst: uke 35, vår: uke 2.
Pris: 2.036,– pr. semester

folkesang oslo 

Foto: Ingvil Skeie Ljones 
 
Folkesang er vokal folkemusikk, også kjent som kveding. Elevene lærer hovedsakelig norske folkesanger tilpasset den enkeltes nivå og alder. Undervisningen foregår primært i små grupper, satt sammen etter alder og nivå. Alle elever får individuell oppfølging på sitt nivå.
 
Innhold i undervisningen
  • tekstforståelse og formidling
  • grunnleggende sang- og pusteteknikk
  • formidling av tekst og innhold
  • kjente og ukjente folkesanger
  • gehørbasert læring
  • musikkhistorie, dialektforståelse og tradisjon
Undervisningssted
  • Marienlyst skole

Utstyr

  • Perm til tekster og noter
  • Opptaker: Siden undervisningen er gehørbasert, må elevene må ha mulighet til å ta opp sangene de lærer på timene. Det er tilstrekkelig med en opptaker på mobiltelefon.


Bli elev
Søk plass på Folkesang, helårskurs (elektronisk søknad)

Kontaktperson: Oslo kulturskole, sentralbord - tlf. 22 05 77 70







Publiseringsløsning av Imbera AS