Hjem \ fagtilbud \ talentutvikling \ musikk  \ TUP og Unge musikere

Talentutviklingsprogrammet (TUP) og Unge musikere ved Norges Musikkhøgskole

Samarbeid mellom Norges Musikkhøgskole, Oslo kulturskole og andre kulturskoler rettet mot spesielt motiverte elever under 19 år.

Pris: 2.036,– pr. semester

Talentutviklingsprogrammet (TUP) er et undervisningstilbud for ungdom mellom 13 og 19 år som har et høyt nivå på sitt hovedinstrument. Instrumentalundervisningen kommer i tillegg til annen musikkopplæring eleven får i kulturskole eller videregående skole.

Unge musikere følger TUP-programmet, men får i tillegg ukentlig undervisning på hovedinstrument.
 
Søknadsfrist
15. mars 2018 (søknadsskjemaet blir tilgjengelig i begynnelsen va februar)
 


Kontaktperson: Åste Jensen Sjøvaag - tlf. 23 36 70 67Publiseringsløsning av Imbera AS