Hjem \ fagtilbud \ teater \ andre teatertilbud \ Teater i AKS-tiden

Teater i AKS-tiden

Dette kurset er et tilbud den enkelte aktivitetsskole kan kjøpe av kulturskolen og er en innføring i teater og bevegelse med fokus på å utvikle fellesskap og trygghet i gruppa og å ha det gøy sammen i møtet med teaterfaget.

 
Foto: Tomas Kvitvik
 
Innhold
Vi gjør øvelser og leker som tar utgangspunkt i blant annet improvisasjon, kroppsbevissthet, stemme og samarbeid. Vi jobber med å spille en rolle foran et publikum, å være et godt publikum og observere aktivt for å kunne gi konstruktiv tilbakemelding til medelever.
 
Teaterarbeidet deles inn i tre deler:
Den skapende evnen: Spontanitet og sanseøvelser, konsentrasjonsøvelser, indre bilder, rollespill, dramatisering og improvisasjonsøvelser med og uten rekvisitter
 
Kroppen: Bevegelse til musikk, finne kroppens uttrykksmuligheter, bevegelsesanalyse, koordinasjonsøvelser, miming, rytmeleker
 
Ordet: Stemmebruk, språk og artikulasjon, regler, dikt og eventyr
Hver time bør inneholde alle tre deler, med fokus på et tema og læring av en ferdighet.
Kursets lengde er 45–60 minutter pr. uke i 10–12 uker.
 
Gruppeorganisering
  • Tilpasset 4. trinn
  • Opptil 15 elever pr. gruppe (minimum 10)


Publiseringsløsning av Imbera AS