Hjem \ fagtilbud \ teater \ forstudium teater \ Mer om forstudium teater

Forstudium teater – et helårsstudium

Vi gir unge teatertalenter en mulighet til å videreutvikle og fordype seg i skuespillerfaget.

Foto: Stephen Hutton
 
Å utdanne seg til skuespiller er en prosess som krever mot, kunnskap og tålmodighet. Ved Forstudium teater møter eleven profesjonelle krefter som stimulerer til et spennende fagmiljø. Studiet bevisstgjør studentenes kvaliteter og utfordringer; som gjør det lettere å stake ut kursen for videre utdanning. Studenten opparbeider en større bevissthet til kropp, stemme, scenisk forståelse og utvikler større teaterfaglig kompetanse.

Hvem er vi? 
Forstudium teater er en del av Oslo Barne- og ungdomsteater (OBUT) – en teaterskole for barn og unge fra 5 – 25 år som har sine røtter fra Elisabeth Gordings Barne- & Ungdomsteater. I over 60 år opparbeidet skolen seg et renommé som et solid og godt kunstfaglig teatertilbud for barn og unge. Høsten 2008 ble OBUT innlemmet i Oslo kulturskole og flyttet inn på Schous kulturstasjon.
 

Fag og innhold
Gjennom daglig trening over ett år arbeider man innen disse fagområdene:

Hovedfag: 
Skuespillerteknikk

  • Bevegelse, gruppedynamikk, lytting og timing med hovedvekt på kontaktimprovisasjon, dans og improvisasjonsøvelser.
  • Arketyper, maskearbeid og klovn: Elevene bruker kropp og fysikk til å utforske myter og fortellinger.
  • Klassiske dramatikk-prosjekter: Studentene får en grundig innføring i en klassisk teatertekst. Vi jobber også med sang og bevegelse sammen med tekste
  • Method acting: er en film- og tv teknikk fra USA som har sitt utspring fra Stanislavskij.
  • Fysisk teater og tegneseriemime: Studentene utforsker en teatertekst, dens karakterer og temaer gjennom å arbeide med bevegelse, gester, stemme og improvisasjon.
  • Produksjonsarbeid:Elevene jobber med tekst og regissør. Her får de muligheten til å utforske og bruke teknikkene de har lært innom gjennom året, med en profesjonell visning til sommeren.

Lærere i skuespillerteknikk: Ingri Enger Damon, Irene Lecomte, Jason Turner og Guri Glans og div. gjestelærere.

 
Støttefag: 

Kroppstrening
Arbeidet med kroppen er en viktig del av skuespillerarbeidet. I undervisningen benyttes ulike danseformer, som moderne og 5 rytmer, med tanke på avspenning, plassering og tilstedeværelse. Arbeidet med disse øvelsene fremmer fokus, fleksibilitet og nærvær. Dette er kvaliteter som hjelper elevene til å uttrykke seg på scenen.

Lærere i kroppstrening er Vigdis Langeggen og Guri Glans
 
Stemmetrening/sang
Vi skal opparbeide en grunnleggende stemmetrening hvor elevene jobber med å få tak i sin egen stemmefunksjon, sammenhengen mellom kropp, pust, stemme-lyd og sang. Målet er å finne frem til den enkeltes unike stemmeuttrykk og arbeide med hvordan kroppsbruk, intonasjon og lytteevnen henger sammen.
 
I sang/kor vil vi gjennom året være innom enkle korsatser og smake på ulike stiltyper. Lytteøvelser står sentralt, samt hvordan man tilpasser seg hverandre i et ensemble. Etter jul vil elevene fortsette stemmearbeidet, men vil nå fokusere mer på den enkeltes soloarbeid. Alle får sanger å arbeide med individuelt og tid med pianist.
 
 
 
Visninger:

Gjennom året har vi jevnlige visninger av arbeidet vi holder på med i større og mindre format.

  • Fredagsvisning: Ukentlig visning basert på gruppearbeid
  • Eventyrvisning: Visning for publikum før jul
  • Shakespearevisning: Visning for publikum av arbeidet før påske
  • Avslutnings prosjekt: Forestilling før sommeren

 

Opptaksprøver
Vi avholder opptaksprøver hver vår. Vi er opptatt av å se hver enkelt kandidat, gjør oss kjent med erfaringsgrunnlaget, lærer litt om bakgrunn og motivasjon til hver enkelt, samt se på gruppedynamikk og samspill. Det er svært viktig at studentene kan fungere alene og sammen.
 
Prøven vil bestå av en selvvalgt monolog på maks 4 minutter, en workshop hvor kandidaten deltar i improvisasjonsarbeid og et intervju med faglærere.

 

Skolepenger

Pris: 19 000 per semester (inkl. depositum på 3100 kroner).
 
Innbetaling av depositum før 15. juni som forskudd på skolepenger. Man binder seg for hele undervisningsåret. Skolen er ikke støttet av Lånekassen. Elevene vil motta vitnemål etter endt studieår.
 


Publiseringsløsning av Imbera AS