Hjem \ fagtilbud \ teater \ Barne- og ungdomsteater

Barne- og ungdomsteater

Elevplass

Alder/nivå: Fra 5 – 25 år. Alle nivåer
Varighet: Undervisningen følger grunnskolens ferie- og fridager. Oppstart: høst – uke 35, vår – Uke 2.
Pris: 2.036,– pr. semester

Alle foto: Tomas Kvitvik
 
 
 
Kulturskolens barne- og ungdomsteater har sine røtter fra Elisabeth Gordings Barne- & Ungdomsteater, som i over 50 år har opparbeidet seg et renommé som et solid og godt kunstfaglig teatertilbud.
 
Opptaksvilkår
Elevene må ha fylt 5 år ved undervisningsstart. Elever over 18 år kan bli bedt om å avlegge en audition.

Visninger
Våre visninger baserer seg på læringen gjennom året. Vi legger vekt på elevenes utvikling og nivå, og at kvaliteten på arbeidet skal stå i sentrum. I prosjektgrupper for elever med særlig interesse for faget, lengre erfaring og talent, er avslutningsvisningene offentlige forestillinger.
 
Om teater
Barns første møte med teater er oftest som publikum til en barneforestilling, et ferdig produkt innenfor en profesjonell ramme med institusjonsteatrenes budsjett. Teaterets verden er for mange barn og unge en lukket verden som de fleste aldri har tatt del i selv før. Her støter de på tanker de aldri har tenkt, musikk og toner de aldri har hørt og kroppslige uttrykksformer de aldri har kjent. Det å tre inn i dette universet og lære seg grunnleggende teaterteknikker er noe ganske annet enn å se en ferdig forestilling. Når elevene oppdager hva de kan hente fra teaterets verden, gir det ringvirkninger i deres liv og utvikling.

Mange tusen barn og unge har gjennom Barne – og Ungdomsteatret fått et estetisk grunnlag som har gitt dem en ballast videre i livet enten de har valgt teateret som profesjon eller ikke. Improvisasjonsøvelser virker befriende, samtidig som den dramatiske disiplin virker konstruktiv. Denne vekselvirkningen har vært av vesentlig betydning for elever opp gjennom årene. Barne- og Ungdomsteateret er en viktig motvekt til et samfunn som i stadig større grad legger vekt på resultatorientert kunnskap på bekostning av læringsprosessen som er grunnlaget i alt teaterarbeid.
 
Undervisning og målsetting 5 – 18 år
Undervisningen har som mål å kunne utvikle og omfavne de elever som viser særlig talent og interesse, samt gi et solid tilbud i teaterfaget til barn og unge. Målsettingen har vært å utvikle elevenes selvstendighet og kreativitet gjennom å gi dem mulighet til å utfolde seg og sin fantasi innenfor teaterets kunstneriske ramme, og å gi elevene en generell innføring i teaterets arbeidsmetoder.

 
 
Kontaktperson
Teaterinstruktør
47 47 121 7
 
Oslo kulturskole sentralbord
22 05 77 70


Bli elev
Søk plass på Barne- og ungdomsteater (elektronisk søknad)Publiseringsløsning av Imbera AS