Hjem \ fagtilbud \ visuelle kunstfag \ animasjon overside \ Animasjon, enkeltkurs

Animasjon, grunnleggende kurs

Alder/nivå: Fra 10 år
Varighet: 8 uker
Pris: fra 965,– pr. kursperiode + materialtillegg (200,–)

Søk på Animasjon, 8-ukerskurs 
Oversikt over undervisningssteder og tider finner du i søknadsskjemaet.

Det grunnleggende kurset i animasjon tar for seg flere ulike teknikker som digital tegnefilm, analog cut-out, objektanimasjon, animering av leire, og pixilasjon. Vi jobber med grunnleggende forståelse for animasjonsfilmteknikker i ulike medier både i gruppe og individuelt. Gruppen jobber både med å produsere frame-by-frame film, og redigering av enkeltbilder digitalt i klippeprogram til slutt. Alle elevene får ta med filmen(e) hjem på DVD eller minnepenn. Elevene får bruke egen iPad og tildeles stasjonær maskin i timene. Ingen forkunnskaper er nødvendig for å delta.
 
Kurset er nivåtilpasset og har 4 opptak i året. Undervisningen foregår i grupper på 8–12 elever. Kurset bør følges over flere semestre, avhengig av progresjon og alder. Fra 5. klasse kan elever søke på grunnleggende kurs uten å ha gjennomført kunstkarusell. 
  
Kontaktperson
 
Publiseringsløsning av Imbera AS