Hjem \ fagtilbud \ visuelle kunstfag \ Billedkunst

Billedkunst

Kulturskolen tilbyr 8-ukerskurs (B-kurs) og helårskurs (C-kurs) i billedkunst. For kunne søke på helårskurs må eleven først ha gjennomført et eller flere 8-ukerskurs.Publiseringsløsning av Imbera AS