Hjem \ fagtilbud \ visuelle kunstfag \ billedkunst elevplass2 \ Billedkunst, enkeltkurs

Billedkunst, grunnleggende kurs

Alder/nivå: 10–12 år
Varighet: 8 uker, 75 min. undervisning i uka.
Pris: fra 965,– pr. kursperiode + materialtillegg (200,–)

 
Oversikt over undervisningssteder og tider finner du i søknadsskjemaet.
 
På grunnleggende kurs i billedkunst lærer elevene om ulike teknikker, verktøy om materialer. Kurset er nivåtilpasset og har 4 opptak i året. Undervisningen foregår i grupper på 8–12 elever. Kurset bør følges over flere semestre, avhengig av progresjon og alder. Fra 5. trinn kan elever søke direkte på introduksjonskurset uten å ha gjennomført kunstkarusell. Etter å ha gjennomført 8-ukerskurset en eller flere ganger kan man søke videre til helårsplass. 
 
Publiseringsløsning av Imbera AS