Hjem \ fagtilbud \ visuelle kunstfag \ Kunstkarusell

Kunstkarusell

En innføring i visuelle kunstfag

Alder/nivå: 7 til 10 år.
Varighet: 3 x 10 uker
Pris: 965,– pr 10-ukers periode + materialtillegg (100,–)

 
 
Alle nye elever i alderen 7–10 år som ønsker å starte med visuell kunst i kulturskolen, må starte med kunstkarusell. Kurset tar for seg flere av grunnelementene i den visuelle kunstopplæringen, som tegning, tredimensjonal forming og farge. Kursets varer i 30 uker fordelt på 3 uavhengige deler (10 uker pr. del), og har en varighet på 60 minutter pr. gang. Hver gruppe er på inntil 12 elever.
 
Kunstkarusellen har tre opptak i løpet av skoleåret, med oppstart  i uke 35, 46 og 6 (kan variere fra sesong til sesong), og må følges over flere semestre. Den gir grunnlag for å søke plass på mer spissede kurs i tegning, billedkunst, keramikk eller animasjon – 8 ukers grunnleggende kurs og senere helårsplass.
 
Publiseringsløsning av Imbera AS