Hjem \ fagtilbud \ visuelle kunstfag \ Kunstkarusell

Kunstkarusell

Det visuelle kunstfeltet er bredt og dekker mange ulike uttrykksmåter og spesialiserte fagfelt. IntroduksjonsprogrammetKunstkarusell gir eleven en innføring i bruk av forskjellige materialer og teknikker.

Alder/nivå: 6 til 10 år.
Varighet: 35 uker
Pris: 2.350,– pr. semester inkl. materialer

 
 
På grunn av en omlegging av visuell kunsts organisering og hvordan du søker plass til de ulike kursene vil det fram til 1. april ikke være mulig å søke opptak for høsten 2020.
 
Kunstkarusell tar primært for seg disiplinene tegning, maling og skulptur fordelt på 3 moduler som hver varer i 10 uker. Programmet avsluttes med en siste modul –  kunstuttrykk utvalgt av den enkelte pedagog. Dette kan være collage, re-design, tegneseriekunst, kreativ skriving, animasjon, keramikk med mere. Det kan også være en spissing av en allerede introdusert disiplin fra en de tre hovedmodulene. Denne siste delen varer i 5 uker og er en forberedelse til utstilling. 
 
Introduksjonsprogrammet har tre opptak i løpet av skoleåret:
  • uke 35 og 46 i høstsemesteret
  • uke 6 i vårsemesteret.
Vi anbefaler at 6-åringer har gått minst et halvt år på skole før de begynner på kunstkarusell. Det er en fordel om elevene har gjennomført alle tre modulene før de søker seg til andre fag innenfor visuell kunst. Dersom eleven for eksempel er tatt opp i uke 6 (vårsemesteret) bør eleven deretter følge høstens introduksjonsmoduler med opptak fra uke 35.
 
NB! Det går ikke an å søke seg til kun en av modulene. Søknaden til introduksjonsprogrammet gjelder for alle modulene, uavhengig av opptakstidspunkt.
 
 


Bli elev
Søk plass på Kunstkarusell (elektronisk søknad)Publiseringsløsning av Imbera AS