Hjem \ fagtilbud \ visuelle kunstfag \ tegning \ Tegning, 8-ukerskurs

Tegning

B-kurs (8 uker)

Alder/nivå: 10–12 år
Varighet: 8 uker
Pris: fra 950,– pr. kursperiode + materialtillegg (200,–)

 
 
 
Oversikt over undervisningssteder og tider finner du i søknadsskjemaet.
 
Oppstart utsatt til uke 41. Opptak pågår i ukene 34–36.
 
B-kurs i tegning er gir en introduksjon til ulike tegneteknikker. Kurset er nivåtilpasset og har 4 opptak i året. Undervisningen foregår i grupper på 8–12 elever. Kurset bør følges over flere semestre, avhengig av progresjon og alder. For elever over 10 år (fra 5. klasse) kan B-kurs søkes uten å ha gjennomført kunstkarusell. Etter å ha gjennomført ett eller flere B-kurs kan man søke videre til C-kurs (helårskurs).
 
Kontaktperson
 
 
Publiseringsløsning av Imbera AS