Hjem \ fagtilbud \ visuelle kunstfag \ tegning \ Tegning, enkeltkurs

Tegning

Alder/nivå: 10–12 år
Varighet: 8 uker
Pris: fra 965,– pr. kursperiode + materialtillegg (200,–)

 
 
 
Oversikt over undervisningssteder og tider finner du i søknadsskjemaet.
 
Dette kurset gir en introduksjon til ulike tegneteknikker. Kurset er nivåtilpasset og har 4 opptak i året. Undervisningen foregår i grupper på 8–12 elever. Kurset bør følges over flere semestre, avhengig av progresjon og alder. Fra 5. klasse kan elever søke rett på introduksjonskurs uten å ha gjennomført kunstkarusell. Etter å ha gjennomført ett eller flere 8-ukerskurs kan man søke videre til helårsplass.
 
Kontaktperson
 
 








Publiseringsløsning av Imbera AS