Hjem \ For ansatte

For ansatte

Dette området er for Oslo musikk- og kulturskoles egne ansatte. Se etter viktig informasjon i menyen til venstre

Saker til OMKs nettside
Har du informasjon som bør nå ut til elever og ansatte? Det kan være info om konserter, utstillinger eller forestillinger, eller omtaler av arrangementer som har vært. Send saken på e-post til webredaktør Milena Brekke. Legg gjerne ved bilder, hvis du har. Milena er på kontoret: mandag, tirsdag, onsdag (08:30 – 16:00 og annenhver fredag (08:30 16:00). Tlf nr 22 17 50 39.
 
 
Kontaktinformasjon
Her finner du adresser, telefonnumre og e-postadresse til skolen
 
 
Informasjon fra kommunen og trygdeetaten
Sykdom
Ved sykdom skal den ansatte kontakte OMK så tidlig som mulig første sykedag.
 
Booking av Salen ved Grønland kulturstasjon
Vi har opplegg for reservering av Storsalen på Grønland Kulturstasjon. Alle reserveringer ligger på nettet, synlig for alle.

Hvis du trenger Salen, kan du først sjekke om den er ledig i ønsket tidsrom, og deretter sende e-post til Arve Fretheim for å reservere. Du må oppgi dato, start- og stoppklokkeslett, arrangement/anledning/gruppe etc., navn og telefonnummer.

Alle som benytter Storsalen skal fylle ut sjekklisten før og etter arrangementet og levere den i resepsjonen eller i postkassen utenfor.
 
Godtgjørelse for bruk av privat elektronisk utstyr som PC,  mobiltlf.  etc.
For lærere i 30 % stilling eller mer innvilges inntil kr 2000,- pr år i utgiftsgodtgjørelse for bruk av eget elektronisk utstyr som f.eks. mobiltelefon, I-Pad, bærbar eller fast MAC eller PC etc. Beløpet beregnes forholdsmessig etter stillingsstørrelse og utbetales på slutten av hvert skoleår.

Godtgjørelsen trer i kraft fra 1.8.2014
 
Publiseringsløsning av Imbera AS