Hjem \ for ansatte \ Retningslinjer for personale

Retningslinjer for personale

 
Arbeidsoppgaver og instrumentgodtgjørelse for faglig personale 
 
Godtgjørelse for bruk av privat elektronisk utstyr i tjenesten
Alle lærere utbetales et basis grunnbeløp på kr 1000,–. I tillegg gis det en kompensasjon på inntil kr 3000,– pr stilling beregnet forholdsvis i samme prosentdel som stillingsstørrelsen. Prinsippene gjelder for faste og midlertidig ansatte lærere med minimum halvårskontrakt.
 
Kompensasjon for bruk av privat elektronisk utstyr i tjenesten utbetales to ganger pr år ved slutten av hvert semester.
 
 
Utbetaling av tillegg
OBS! Gjelder for arbeid i helgen og for timer etter 17 som ikke står på timeplanen. (Timeplanfestet tid ut over kl 17.00 kompenseres automatisk.)
 
Ved godkjent arbeid ved elevkonserter, forestillinger og arbeidsrelaterte arrangementer etter kl. 17 på hverdager og i helger, har lærere krav på et tillegg per time som for tiden er kr. 25,- per time hverdager etter kl.17, og kr. 50 per time for arbeid i helgen.

Lærere som ønsker utbetaling av tillegg for timer som står på arbeidsplanen, men som ikke er timeplanfestet, må fylle ut et eget skjema ”ekstraarbeid” under fanen ”For ansatte” som finnes på skolens hjemmeside.

Ved søknad om tillegg må kun dette skjemaet benyttes.

Utfyllende opplysninger angående:

Skjema for utbetaling av tillegg for annet arbeid etter kl. 17.00 på hverdag / i helg

Prinsipper for føring av timer:

  • Arbeidet skal på forhånd være avtalt med ledelsen i Oslo kulturskole (arbeidsgiver)
  • Forberedelser til undervisning skal normalt skje på dagtid og kan bare unntaksvis føres opp på skjemaet
  • Praktiske gjøremål skal utføres av lagenes styrer. (Se dirigentavtalen)
  • Tidsbruk på turneer/seminarer skal legges inn i arbeidsplanen ved semesterets start
  • Deltakelse på styremøter skal legges inn i dirigentens arbeidsplan
  • Timer som føres opp må gjelde timer etter kl. 17.00 og i helgen som ikke står på timeplanen. Tid ut over kl. 17.00 som er timeplanfestet kompenseres automatisk.
Godkjente timer til arbeid ved elevkonserter, forestillinger og arbeidsrelaterte arrangementer etter kl. 17.00 på hverdag godskrives med kr 25,- pr. klokketime, og i helg med kr 50,- pr. klokketime.

Skjemaet signeres og leveres skolen for hvert halvår:
innen 1. januar for høsthalvåret og innen 20. juni for vårhalvåret.

Dersom fristene ikke overholdes, kan det ikke påregnes utbetaling.
I spesielle tilfeller vil utbetaling likevel vurderes ut fra kort, skriftlig begrunnelse. 


Publiseringsløsning av Imbera AS