Hjem \ Om kulturskolen

Oslo musikk- og kulturskole

Oslo musikk- og kulturskole er en skole for hele Oslo-området. Vi underviser og har kurs i de fleste disipliner innen kunst og kultur: Musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving.

Oslo musikk- og kulturskole (OMK) er en av de største kulturskolene i Norge. Skolen ble opprinnelig startet som Veitvet musikkskole ved utbyggingen av Veitvet på slutten av 1950 tallet. Skolen ble senere overtatt av Oslo kommune i 1979 som da opprettet Oslo kommunale musikkskole. Etter som årene har gått har skolen opprettet undervisning i flere ulike disipliner innenfor andre kunstfagområder enn bare musikk. I 2002 skiftet skolen navn til Oslo musikk- og kulturskole.

Oslo bystyre vedtar hvert år i sitt årlige budsjettvedtak ansvarsområde for Musikk- og kulturskolen.

Oslo musikk- og kulturskole skal være kommunens ressurssenter for musikk.- og kulturopplæring rettet mot barn og unge. OMK skal alene eller i samarbeid med andre profesjonelle aktører og det frivillige musikkliv, gi flest mulig barn og unge et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent. Undervisningen ved skolen er hjemlet i opplæringsloven og foregår over hele byen. Vi tilbyr mange spennende aktiviteter innen musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving.

Oslo musikk- og kulturskole har i ca. 7200 elever og 245 ansatte. Noen av elevene får undervisning gjennom salg av tjenester til kor, korps eller orkester. I tillegg samarbeider vi med grunnskoler, bydeler og institusjoner.
 
 
Cello band
Foto: Sofi Lundin (øverst venstre), Stephen Hutton (øverst høyre), Kristian Mjøset (midten venstre),
Sofi Lundin (midten høyre), Aurora Sandlilje (nederst venstre), Kristian Mjøset (nederst venstre)
 
Publiseringsløsning av Imbera AS