Hjem \ om oslo musikk og kulturskole \ Ansatte

Ansatte

Vi er stolte over lærerne våre i Oslo kulturskole! Vi har for tiden omtrent 245 ansatte, som representerer et stort faglig spekter. Disse har solid faglig kompetanse og erfaring som både elever og kolleger nyter godt av. De fleste av våre lærere underviser innenfor de ordinære tilbudene. Mange er knyttet opp mot samarbeidet med kor, korps og orkester som dirigenter og instruktører. Andre er tilsatt som lærere på de ulike kurs vi tilbyr av kortere eller lengre varighet. Stillingsstørrelsene varierer, og innen den store faglige bredden finnes mange ulike metoder og pedagogiske innfallsvinkler. Her har våre lærere stor grad av frihet til å velge «den riktige veien til målet» sammen med sine elever.

Elevens møte med kulturskolens lærere skal være positivt. Vi ønsker faglig utvikling i et trygt og stimulerende miljø, og vi er sikre på at våre lærere vil bidra til at du som elev føler deg velkommen i kulturskolen.
 
  
Olav Kjøk, assisterende avdelingsdirektør


Publiseringsløsning av Imbera AS