Hjem \ om oslo musikk og kulturskole \ ansatte \ Harpe

Seksjon harpeRuth Solveig Steinsland
Ruth Solveig Steinsland
undervisningsinspektør / sang, blokkfløyte, slagverk og harpe
Ruth Solveig Steinsland er utdannet musiker med instrumentene blokkfløyte og historisk obo. Parallelt med frilansvirksomhet som musiker har hun undervist i kulturskole, skole og på høyskoler i mange år. Hun har tidligere vært leder for Musikk, dans og dramalinjen på Kongsberg videregående skole og iverksatt og ledet flere konsertprosjekter bl.a. i samarbeid med kirkemusikere. 
Sunniva Rødland Wettre (permisjon)
Sunniva er en aktiv harpist med lang erfaring fra musikklivet. Hun holder for tiden på med sin utøvende doktorgrad ved Norges musikkhøyskole, hvor også harpeundervisningen ved Oslo kulturskole foregår. Sunniva brenner for å gjøre harpen mer kjent i all sin bredde. Hun har tatt diplom- og kandidatstudier tidligere. Hun har opptrådt som solist, kammer- og orkestermusiker både i Norge og i utlandet. Hun har vært solist med flere orkestre, spilt med pop- og jazzmusikere og gjort mange tverrkunstneriske prosjekt. Sunniva liker å leke med konsertformen og samarbeider blant annet med kunstnere innenfor teater og video. Hun eksperimenterer med flere harper på scenen, blant annet spiller hun også på el-harpe. Hennes prosjekt er innenfor ny musikk og hun samarbeider med mange komponister. Sunniva har undervist på Oslo kulturskole siden 2006.
Runi Wold-Kristiansen


Publiseringsløsning av Imbera AS