Hjem \ om oslo musikk og kulturskole \ ansatte \ Blåsere

Seksjon blåsereGeir Bergersen
Geir Bergersen
undervisningsinspektør / blåsere

Utdanning fra Østlandets Musikkonservatorium og Rotterdams Conservatorium. Bakgrunn som utøvende frilansklarinettist, pedagog og dirigent siden tidlig 90-tall. Frem til august 2015 ansatt 50/50 ved Ski vgs. som lærer og fagkoordinator på musikkseksjonen i tillegg til inspektør ved Kontra kulturskole i Ski kommune.

Sissel Larsen
Sissel Larsen
trompet, fagseksjonsleder
Sissel har utdannelse i pedagogikk, metodikk og utøvende fag fra Agder musikkonservatorium, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Utrecht. Hovedinstrumentet hennes er trompet og hun har barokktrompet som bi-instrument. Hun underviser i begge instrumentene ved Oslo kulturskole. Sissel har bygget opp flere skolekorps, blant andre Møllergata, Sagene, Sinsen og Hasle. Hun jobber også som frilans musiker og spiller i Kristiania Messingkvintett. Hun holder også foredrag i metodikk – om hvordan integrere korps i skolen, og hvordan bruke musikk i det tverrfaglige arbeidet i grunnskolen og på universitet og høgskoler.
Tony B. Ascanio
Tony B. Ascanio
trombone / grovmessing
Tony er utdannet ved Norges Musikkhøyskole. Han har jobbet som kulturskolelærer, dirigent for janitsjarkorps og storband og utøvende musiker siden 1980-tallet. Tony har vært ansatt i Oslo kulturskole siden 1999. 
 
Wenche Bilden
Wenche Bilden
klarinett
Wenche har vært ansatt i Oslo kulturskole siden 1997 som dirigent for aspiranter og som klarinettlærer. Hun har musikkutdannelse fra Universitetet i Oslo. Wenche har også jobbet mye med 6-åringer og førskole, og hun har lang fartstid fra korpsarbeid, både som utøver, instruktør og dirigent. Hun har også spilt altsaks i storband.
Thomas Brække
Eli Engestøl


Anna Lena Eriksen
Anna Lena Eriksen
tverrfløyte

Anna-Lena har fem års utdannelse fra Barrat Due musikkinstitutt med instrumentalpedagogikk og utøvende fag fløyte, samt videreutdanning i musikkformidling fra Østlandets Musikkonservatorium. Hun har i tillegg vokalpedagogisk utdannelse fra Barratt Due musikkinstitutt. Hun underviser i både fløyte og sang, og har vært ansatt i Oslo musikk- og kulturskole siden 1991. Hun underviser også ved Edvard Munch videregående skole i fløyte og sang. Tidligere har hun vært distriktsmusiker I Nord-Norge, og har frilanset som fløytist, sanger og kordirigent. Anna-Lena underviser i grunnleggende sangteknikk og bruker musikk fra ulike sjangere. Hun tar gjerne imot unge sangere.

Sissel M. Grøndahl

Sissel Grøndahl har utdanning fra Norges Musikkhøgskole og Høgskolen i Telemark (ledelse, kulturproduksjon). Hun jobber som hornpedagog og dirigent. Hun har også undervist i Tyskland og Makedonia. Hun vært tilknyttet kulturskolen siden 1996.

Linda Hammer
Linda Hammer
klarinett
Linda har sin 5 års instrumentale grunn- og videreutdanning fra Høgskolen i Agder (Musikkonservatoriet i Kristiansand) med spesialisering innen pedagogikk og kammermusikk. Hun har også studert administrasjon og ledelse ved Norges Musikkhøgskole. Linda har jobbet som klarinettpedagog og dirigent i ulike juniorkorps og kulturskoler siden 1989, samt at hun har hatt freelansoppdrag i profesjonelle orkestre. Linda medvirker også i ulike kammergrupper, og har vært arrangør for mange ulike konsertproduksjoner i og utenfor kulturskolen.
Synnøve A. Hannisdal
Synnøve er utdannet ved Norges musikkhøgskole, med diplomeksamen i 1987 og hovedfagseksamen i musikkpedagogikk i 2001. Hun har også eksamen fra the Juilliard school i New York. Synnøve har arbeidet i mange år som frilansmusiker, med engasjementer i norske profesjonelle korps og orkestre. Hun har vært solist med Bergen Filharmoniske Orkester i konsertserien De unges konsert, og har deltatt i skolekonsertproduksjoner ved The Lincoln Center Student Program i New York. I de senere årene har hun viet seg til undervisning, og har vært ansatt i OMK siden 1996.
Kari Diane Holtsmark
Kari har jobbet som musikklærer ved Oslo og Bærum musikk- og kulturskoler i flere år. Hun har treårig musikkpedagogisk utdannelse med klarinett som hovedinstrument, pluss to år med utøvende fag fra Barratt Dues Musikkinstitutt. Kari spiller i Oslo Symfoniorkester, og hun spiller også mye kammermusikk med kolleger og venner. Hun har vært leder i Norsk Skoleorkesterforbund, Oslo krets, og hun har ledet og administrert kretsens kammermusikk-kurs i mange år.
Anne Hveding
Anne Hveding
fløyte
Anne Hveding studerte 5 år hos Torkil Bye ved Østlandets Musikkonservatorium der hun tok pedagogikk og utøvende utdanning med fløyte som hovedinstrument og avsluttet med hovedfag fra Musikhochschule Zürich med Günter Rumpel som lærer. Har også studert hos bl.a. Aurele Nicolet og Andreas Blau. I 1991 var hun «Årets Debutant» ved Festspilene i Nordnorge i Harstad. Siden 1991 har hun vært ansatt ved Oslo kulturskole og har i tillegg jobbet som frilansfløytist med kortere og lengre engasjement i Oslos profesjonelle orkestre. Anne er medlem av fløytekvintetten 5 på Tvers.
Elin H. Kurverud
Elin H. Kurverud
trompet, dirigent, Unge talenter
Robert Solberg Nilsen

Robert Solberg Nilsen har sin grunnutdanning fra Barratt Due Musikkinstitutt og hovedfag fra Norges Musikkhøgskole. Han jobber i dag som trompetist og dirigent, og har spilt med en rekke av landets profesjonelle korps og orkestre. Han er medlem av NMF sitt Dirigentnettverk, og ved siden av den utøvende dirigeringen, jobber han som dirigentveileder i NMF. Han har også vært praksislærer og undervist i faget korpsdidaktikk ved Norges Musikkhøgskole. Robert Solberg Nilsen er musikalsk ansvarlig og arrangør av Sommerkurs på Bjerkely, et korpskurs for unge blåsere og slagverkere i alderen 8 til 20 år.

Kari Rolland
Kari Rolland
saksofon / improvisasjon / prestasjonsforberedelse / lørdagsskolen
Kari har musikk hovedfag fra Universitetet i Oslo, og diverse etterutdanninger innenfor sine fag. Hun har jobbet frilans som utøver, pedagog, kapellmester, komponist og arrangør, samt kulturpolitisk, siden midten av 70-tallet. Hun har jobbet i Oslo kulturskole siden 1999. Her underviser hun i saksofon, improvisasjon, prestasjonsforberedelse og i lørdagsskolen. Utenfor kulturskolen gjør Kari også seminarer og workshops for korps, kor, orkestre, andre kulturskoler etc. i improvisasjon og Soundpainting. Hun tar dessuten frilansoppdrag som utøver og underviser i instrumentaldidaktikk for saksofon ved Norges musikkhøgskole.
Tor Selmer
Tor Selmer
fagott, Unge talenter
Driver fagottprosjekt i samarbeid med Bærum Kommunale Kulturskole. Tor er utdannet klaverpedagog ved Trøndelag Musikkonservatorium, og fagottist med kandidat- og hovedfagstudium kammermusikk ved Norges Musikkhøgskole. Ved siden av å være klaver- og fagottpedagog ved flere musikkskoler, er han også frilans fagottist. Tor har spilt med de fleste norske symfoniorkestre, og ved mange teateroppsetninger. Medlem av Lillehammer blåsekvintett siden 1991.
Dean Stallard
Dean er født og oppvokst i England. Som 16 åring begynte han som musiker i Det britiske forsvaret. Etter to år ved Forsvarets Musikkskole jobbet han som solofløytist ved The Kings Royal Hussars i 9 år, med turneer over hele Europa. Dean har bodd i Norge siden 1990, og han har dirigert flere korps i tillegg til å jobbe som frilans fløytist og fløytelærer. Han begynte å jobbe som flytelærer og dirigent i kulturskolen i 2000.
Geir Edvard Sørensen
Geir Edvard Sørensen
minitrompet, Den Kulturelle Skolesekken
Ingvill Starberg
Ingvill Starberg er utdannet trompetist med master i trompet og barokktrompetstudier fra Nederland. Hun har også tatt pedagogisk videreutdanning ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Ingvill arbeider som dirigent og trompetlærer ved kulturskolen. Hun er opptatt av å skape en trygg og kreativ atmosfære der elevene kan blomstre musikalsk.
Ingunn Tjernsbekk
Ingunn Tjernsbekk
grovmessing
Ingunn har instrumentalpedagogisk utdannelse fra Barratt Due Musikkinstitutt og hovedfag kammermusikk og soloinstrument fra Norges musikkhøgskole. Hun underviser i tuba, bariton, trombone og althorn og dirigerer aspirantkorps og juniorkorps. Ingunn har jobbet i skolekorps i Osloregionen i 11 år. Hun har vær ansatt i OMK siden 2006.
Vibeke Øya
Vibeke Øya
klarinett
Vibeke har utdannelse fra Musikkhøgskolen i Gøteborg (musikerlinjen, klarinett) og Norges Musikkhøgskole (praktisk-pedagogisk). Hun har vikariert i profesjonelle korps i Norge og Sverige, undervist på videregående (musikklinje) og vært på flere turnéer med Den Kulturelle Spaserstokken i Kongsbergregionen. Hun har jobbet jobbet i Øvre Eiker musikk- og kulturskole siden 2004, og i Oslo musikk- og kulturskole siden 2005.
Vibeke Villum
Vibeke Villum
saksofon (permisjon)

Vibeke Villum er en engasjert  og godt skolert musikkpedagog fra Sortland i Vesterålen som nå holder til på Nordberg i Oslo. Hun er utdannet fra Bergen Musikkonservatorium (Griegakademiet) og Norges Musikkhøgskole med saxofon som hovedinstrument og musikkpedagogikk som spesialisering. Vibeke har lang erfaring med å undervise både store og små gjennom mange år i ulike kommunale musikkskoler. Hun ble fast ansatt som saxofonpedagog i Oslo kulturskole høsten 2015. Indre motivasjon og mestringsglede er viktige ledetråder i  hennes undervisning og hun legger vekt på at man skal ha det gøy i undervisningssituasjonen. Vibeke ønsker at alle elever skal oppleve det som meningsfullt å lære og spille et instrument.

Susanne Bjørgum Torgersen

Susanne har bachelorgrad fra Barratt Due Musikkinstitutt og Universitetet i Stavanger og har tatt korpsdirigentstudium ved Norges Musikkhøgskole. I 2011 fullførte hun utøvende mastergrad på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Hun er trombonist, lur- og bukkehornspiller, dirigent og instrumentalpedagog. I tillegg til Oslo kulturskole jobber hun i Askim kulturskole og dirigerer Jar skoles musikkorps og voksenkorpset Ski MNK. Hun har bred utøvende erfaring innen både korps, orkester og kammermusikk og er med i ensemblene Klang av Oldtid og Det ljomar av viking.    

Knut Elias Barstad

Knut Elias Barstad er utdannet tubaist ved Norges Musikkhøgskole og Northwestern University i Chicago. Opprinnelig er han fra Ulsteinvik på Sunnmøre men bor nå på Sogn i Oslo og er lærer ved Torshovkorpset gjennom kulturskolen. Knut Elias er også en allsidig frilans-musiker i orkester- og kammermusikklivet på østlandet og er pådriver for messingensemblet Brasskompaniet.

Camilla Bjerkelund (permisjon)
Camilla Bjerkelund (permisjon)
dirigent /minitrompet, Den Kulturelle Skolesekken

Camilla har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole med utøvende bachelor i klassisk trompet og fordypning i direksjon og barokktrompet, Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU) og Master i utøving med fordypningsemne i perioden 2002-2010. Hun har vært solist med Kongelige Norske Marines Musikkorps og Kristiansand Symfoniorkester i deres konserter for unge talenter. Camilla begynte å undervise enkeltelever og grupper allerede da hun var 15 år, og har de siste ti årene jobbet som dirigent for skole- og voksenkorps. I tillegg frilanser hun som trompetist.

Karin Seppola

Karin Seppola har hovedfag i obo og kammermusikk fra Norges Musikkhøgskole. Etter utdanning har hun jobbet som oboist i profesjonelle orkestre både i Norge og Sverige, spilt mye kammermusikk, og også spilt i popband. Som musiker har hun vært på mange turneer i Europa og Asia. Hun har vært med på mange CD-innspillinger og spilt inn musikk til både reklamer og filmer. Helt siden studietiden har hun ved siden av å jobbe som utøvende musiker undervist barn og ungdommer på obo, og hun brenner for å få flere barn til å oppdage hvor fint instrument obo er. I tillegg til Oslo kulturskole jobber Karin på Kontra kulturskole i Ski og på Musikk på Majorstuen/Barratt-Due.

Trude Eick (permisjon)

Trude Eick hornist og har bred erfaring både som musiker og pedagog. Trude spiller ofte i Krinkastingsorkesteret og i studio, så om du har sett TV-serien Himmelblå har du hørt henne spille. Hun har også spilt med Trondheim jazzorkester og hun har en egen duo, Eick/Viddal duo, som har gitt ut cden November Log. I tillegg til jobben som musiker og hornlærer i kulturskolen, dirigerer Trude Sandvika musikkorps samt gir undervisning på Ingesunds Musikkhøgskola og Toneheim folkehøgskole. Trude spilte piano i mange år før hun begynte å spille valthorn hos Sissel Grøndahl ved 17 års alder. Fra 1989 – 1994 studerte hun på Norges Musikk Høgskole. Her hadde hun Professor Frøydis Ree Wekre som hornlærer. I tillegg til studiene på NMH, har Trude også deltatt ved Sommerakademiet i Salzburg og tatt privattimer med blant andre Eric Terwilligher.

Åge Jan Barlund
Yvonne Hetting
Sigrun R. Gomnæs
Sigrun er slagverker utdannet ved Norges musikkhøgskole med kandidatstudiet i musikkpedagogikk og hovedfag kammermusikk/soloinstrument, ferdig våren 2005. Hun underviser i slagverk og dirigerer Torshovkorpset, et spesialkorps for barn og voksne med ulike læringsbehov. Hun jobber også som slagverkslærer ved Foss VGS.
Sigrun jobber som frilans slagverker og pedagog i Oslo. Hun har stadig vikariater i orkestre som Den Norske Opera, Filharmonien og KORK. Hun er også jevnlig engasjert i produksjoner med samtidsmusikkensemblene Oslo Sinfonietta, Ensemble Ernst og Asamisimasa. Hun er i tillegg medeier og fast medlem av slagverktrioen Pinquins.
Lynetta Taylor Hansen
Lynetta Taylor Hansen har en mastergrad i utøvende fløyte fra NTNU Institutt for Musikk og Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, Danmark. Hun har praktisk pedagogisk utdannelse (PPU), studier i historiske fløyter og studier i entreprenørskap fra Norges Musikkhøgskole. Lynetta har vært ansatt i Kulturskolen fra 2011. I tillegg til jobben som fløytepedagog er hun en aktiv kammermusiker i gruppene Biobarokk, Musica1814 og Aksiom.
Ole Kristian Hanssen (permisjon)
Guro B. Kraft
Carl-Martin Wallden Schaathun
Ingrid Sæbø
Ingrid Sæbø
saksofon
Aleksander Braathen
Aleksander er utdannet i pedagogikk, ensembleledelse og utøvende fag ved Barratt Dues Musikkinstitutt og Norges musikkhøyskole. Han underviser i grovmessinginstrumenter ved Oslo kulturskole og jobber som musikklærer ved Rødtvet skole. På kvelden jobber han som freelance korpspedagog og spiller trombone i Oslofjord Brass. Aleksander har arbeidet med musikk som helse- og inkluderingsverktøy i prosjektet PULSE i regi av Fredskorpset, Norges Musikkorps Forbund og Sør-Afrikanske Field Band Foundation.
Marie Rotevatn
Marie Rotevatn
klarinett, direksjon
Ingebjørg Klovholt
Ingebjørg Klovholt
direksjon, korps
Thor Anders Eriksen
Michelle Hanny Sæther Hansen
Arnfinn Langesæter
Maayo Sato
Maayo Sato
messing


Publiseringsløsning av Imbera AS