Hjem \ om oslo musikk og kulturskole \ Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform

Visjon: Oslo kulturskole skal være ledende innen opplæring og formidling av kunst og kultur for barn og unge i Oslo

Vi..
 • ønsker å gi barn og unge tro på egen verdi, ideer og drømmer.
 • legger vekt på en lekende og søkende undervisning for å la elevene få oppleve mestring og trygghet som sammen med utfordringer vil stimulere fantasi og skapende krefter, noe som gjør elevene godt rustet til å håndtere livets ulike utfordringer.
 • ønsker å vekke nysgjerrighet og begeistring for kunstfagene og utvikle kunnskap, forståelse og ferdighet hos elevene gjennom ulike metoder og innfallsvinkler.
 • ønsker å utvikle evner innen aktiv lytting, konsentrasjon og observasjon, samt bruke formidling som en naturlig del av undervisningen.
 • kjennetegnes ved holdninger og tanker som er preget av åpenhet og respekt for den enkelte, uansett forutsetninger og kulturell bakgrunn.
 • legger vekt på læring gjennom opplevelse og vil tilstrebe en høyest mulig kvalitet på undervisningen.
 • bruker ulike undervisningsformer og metoder med hovedvekt på undervisning i grupper.
 • vil sette eleven i fokus og bruke læreren som veileder og forbilde gjennom en tilpasset og variert undervisning med vekt på den praktiske og utøvende virksomhet.
 • legger stor vekt på elevenes deltagelse i forestillinger, konserter, arrangementer og samarbeidsprosjekter mellom ulike kunstfag.
 • ønsker å gi elevene mulighet til å oppleve glede ved å mestre, uttrykke og formidle ulike kunstformer alene og sammen med andre.
 • ønsker å gi elevene mulighet til å utvikle kulturell dannelse ved å fokusere på kulturarv og tradisjoner.
 • ønsker at elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent.


Publiseringsløsning av Imbera AS