Hjem \ om oslo musikk og kulturskole \ Serviceerklæring

Serviceerklæring

Som elev er du vår viktigste ressurs! Derfor vil du som elev hos oss oppleve:

 • åpenhet, tillit og respekt
 • inspirerende læringsmiljø basert på trivsel, trygghet og fellesskap
 • gleden ved å mestre og formidle til andre
 • kvalitet på undervisningen og organiseringen av denne
 • et positivt sosialt miljø, fritt for rasisme og fordommer
 • klare mål og metoder for undervisningen

…og ikke minst vil du få:
 • høyt kvalifiserte og motiverte lærere
 • tilpasset og variert undervisning
 • jevnlig faglig veiledning, vurdering og tilbakemelding
 • mulighet for å bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk
 • mulighet til å utfolde deg

…og selvfølgelig tilbyr vi også:
 • foreldresamtaler, og nært samarbeid med hjemmet
 • deltagelse på konserter og forestillinger minst 2 ganger i året
 • samspill og samarbeidsprosjekter på tvers av fagområder
 • kvalifiserte vikarer ved sykdom for å sikre kontinuitet
 • inspirerende kurs og seminar
 • bredde i fagtilbud

…og til slutt vil vi bestrebe oss på å:
 • være tilgjengelige og gi svar når du spør
 • ta imot og gi korrekte beskjeder på en vennlig og imøtekommende måte
 • tilby ryddige, velutstyrte og trivelige undervisningslokaler
 • svare på skriftlig henvendelser innen 14 dager
 • gi god og oppdatert informasjon om tilbud og muligheter, både til elever og søkere på venteliste, bl.a. ved hjelp av internett


Publiseringsløsning av Imbera AS