Hjem \ om oslo musikk og kulturskole \ Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

Verdigrunnlaget skal gi uttrykk for identiteten til ansatte i Oslo kommune formulert som felles verdier.
 
Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Ansatte i Oslo kommune skal behandle brukere og kolleger med respekt, benytte fellesskapets midler på den mest effektive måten og følge gjeldende lover og regler.
 
  • Sette standarder som ledere og ansatte kan måle beslutningene sine mot
  • Oppøve den etiske bevisstheten og dømmekraften i hele organisasjonen
  • Skape en solid basis for ledelsesprinsippene
  • Skape felles utgangspunkt for ansettelser og evaluering av medarbeidere og ledere
  • Lede etter verdier som består – uavhengig av politisk ledelse
Etiske regler
Formålet med Oslo kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Oslo kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte.
 
Etiske regler skal gjøres kjent ved årlig gjennomgang i medarbeidersamtaler eller fellesmøter.
 
Ved tilsetting skal arbeidstaker signere på at etiske regler er lest og forstått.


Publiseringsløsning av Imbera AS