Hjem \ praktisk informasjon \ Ferie- og fridager

Ferie- og fridager

Høst 2017: 

(f.o.m – t.o.m) 
 
Skolestart i kulturskolen
fra mandag 28. august 
Se de ulike fagsidene for nærmere informasjon 
 
Valgdag

11. september (alle dansekurs går som normalt)

Høstferie

2. – 6. oktober

Juleferie 

22. desember – 1. januar 

 
 
 
Vår 2018:  
   

Første undervisningsdag 

fra tirsdag 2. januar 

Vinterferie 

19. – 23. februar 

Påskeferie 

26. mars – 2. april

Fridager i mai 

1. mai, 10. mai (Kr. himmelfart), 11. mai, 
17. mai (Grunnlovsdag) 
 
21.  mai (2. pinsedag)
 
Siste skoledag 
 
torsdag 21. juni 
 
 
 
Høst 2018:
 
   

Skolestart i kulturskolen

 fra mandag 27. august


Publiseringsløsning av Imbera AS