Hjem \ praktisk informasjon \ Ferie- og fridager

Ferie- og fridager

Oslo kulturskole følger i prinsippet skolenes ferie – og fridager, men ved at kulturskolen underviser på ca. 90 ulike steder i Oslo kan det forekomme lokale avvik. Normaltilbudet i kulturskolen tilsier 35 ukers undervisning. Oppstart og avslutning kan derfor avvike fra grunnskolens skolerute. Forestillinger / konserter / utstillinger vil komme i tillegg.
 
Høst 2020
 
24. august
Skolestart i kulturskolen fra mandag. Se de ulike fagsidene for nærmere informasjon
 
28. september – 2. oktober
Høstferie
 
23. desember – 1. januar
Juleferie
 
 
Vår 2021 
 
Fra 4. januar 
Oppstart. Elever får beskjed om hva som gjelder for sin undervisning.
 
22. – 26. februar
Vinterferie
 
29. mars – 5. april
Påskeferie
 
1. mai, 13. mai (Kr. himmelfart), 17. mai og 24. mai (2. pinsedag)
Fridager 
 
18. juni
Siste skoledag


Publiseringsløsning av Imbera AS